А хтела сам
Маја Солар
14. 11. 2022.

Галерија СКЦ, 19:00

Разговор о књизи

Нова књига Маје Солар представља прворазредни поетски догађај, искорак како у односу на ауторкин досадашњи опус, тако и у односу на српску књижевност. Сасвим је могуће да ни немамо име за оно што је Солар написала, будући да се њено дело непоколебљиво опире свим калупима и жанровским одређењима. Контрапункт поезије и прозе показује ретку комбинацију смелости, уметничког интегритета и лирске деликатности. Успевајући да буде и тиха и бучна, поетична и политична, чулна и интелектуална, књига Маје Солар уједно је и живописна студија несанице и карневал идентитета у коме су неспокоји упарени са радостима. Флуидност је свепрожимајућа, како са стране садржине и форме, тако и у односу на језик, јер стварање овог дела представља и један сасвим личан подухват – покушај проналажења, односно, враћања сопственог језика. Сусрет екавице и ијекавице не тиче се само истраживања изражајних могућности, већ има дубоко идентитетско упориште, које и обавезује и ослобађа. Брига за језик у контексту физичке и духовне инсомније поседује и својеврсну еротичност, која је једна од кључних одлика ове збирке.