Studentski Kulturni Centar Kragujevac

Muzički program
Likovni program
Književni i tribinski
Pozorišni program
Folklorni program

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

banerInformacioni Centar

Pored bogatog umetničkog programa i realizacije raznovrsnih kulturnih događanja, široki spektar aktivnosti Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu već dugi niz godina obuhvata i obrazovni program. Generacije polaznika koje su uspešno pohađale i završile kurseve engleskog, nemačkog, španskog i italijanskog jezika u organizaciji Studentskog kulturnog centra, svedoče o privrženosti pozitivnim vrednostima i posvećenosti ove organizacije da doprinese širenju znanja u Kragujevcu.

Za realizaciju obrazovnih programa Studentski kulturni centar na raspolaganju ima savremeno uređeni prostor Medijateke. Medijateka SKC-a sastoji se od čitaonice i biblioteke sa preko 2000 naslova stručne literature na srpskom, engleskom, francuskom, nemačkom, španskom i drugim jezicima, kao i više interaktivnih digitalnih enciklopedija i rečnika.

Prostor čitaonice SKC-a dostupan je svima koji su zainteresovani za njegovo korišćenje u periodu od 08:00 do 14:00 časova radnim danima, a spisak stručne literature i beletristike u zbirci biblioteke Studentskog kulturnog centra možete pronaći na ovom linku.

U okviru rada Medijateke SKC-a, trenutno su u toku kursevi engleskog jezika različitih nivoa - A1, A2, B2 i C1. Nakon završetka ovih kurseva, kandidati koji uspešno polože završni test dobiće sertifikate SKC-a koji po CEF standardizaciji jezika definišu nivo njihove jezičke kompetencije. Ovi sertfikati priznati su od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Pored pomenutih, u toku je i poseban kurs pripreme polaznika za polaganje IELTS testa (International English Language Testing System). IELTS je međunarodno najprihvaćeniji sertifikat poznavanja jezika (više od deset hiljada organizacija u preko sto četrdeset zemalja sveta prihvata ovaj sertifikat, a u imigracione svrhe prihvataju ga sve zemlje koje zahtevaju neki sertifikat znanja engleskog jezika), koji je samo prethodne godine polagalo preko tri miliona kandidata. U našoj zemlji, ovaj test polaže se u prostorijama Britanskog saveta (British Council) koji funkcioniše pri ambasadi Velike Britanije u Srbiji.

Obaveštenje: Zbog velikog interesovanja, svi termini za pohađanje kurseva jezika trenutno su zauzeti. O otvaranju novih termina bićete obavešteni putem sajta Studentskog kulturnog centra i zvanične Facebook strane.

Još jedan od značajnih projekata Medijateke je i uspostavljanje saradnje sa obrazovnim ustanovama Kragujevca u skladu sa smernicama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje preporučuje međuinstitucionalnu saradnju obrazovnih i kulturnih institucija. U prostorijama Studentskog kulturnog centra, u toku školske godine, organizuju se posebne bilingvalne radionice za učenike srednjih škola na kojima đaci mogu da se upoznaju sa životom i radom najpoznatijih pisaca koji su stvarali na engleskom jeziku, ali i da kroz komparativne studije u korelaciji s maternjim jezikom istraže i povuku paralele između najuticajnijih svetskih pisaca i velikana srpske književnosti. Radionice se organizuju koristeći savremene metode učenja – ambijentalnu metodu, kao i metod CLIL (Content and Language Integrated Learning). Kroz ove radionice učenici dopunjuju i proširuju svoja znanja, ali se i kroz aktivni rad na svojim zaključcima i kroz prezentovanje svojih nalaza pripremaju za budući akademski život.

  FCE SERTIFIKATI

 

 

Naša  divna FCE grupica ponovo zajedno ali ovog puta sa sertifikatima Britanskog Saveta !!!

ČESTITAMO Igore, Irina, Jovana ! BRAVO još jedna prepreka manje ka ostvarenju vaših ciljeva !

 

 

DOBRODOŠLI 

SKC LEARN, 
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR, RADOJA DOMANOVIĆA 12
tel. 034-300985, 064-2401509

 

 

 


Detalji


  Addvantage Program for schools awarded by the British Council !

 

 https://www.facebook.com/SKC-Learn-specijalizovana-%C5%A1kola-engleskog-jezika-i-biblioteka-1519792931654471/?fref=ts

 

Addvantage Program for schools awarded by the British Council !


SKC Learn- specijalizovana škola engleskog jezika i biblioteka je postala deo Addvantage Programa za škole, Btitanskog Saveta uspešnom pripremom kandidata za polaganje ESOL ispita u Britanskom Savetu.
Time smo ostvarili brojne pogodnosti za naše sadašnje i buduće kandidate kao i potvrdu naše stručnosti !
U čast budućih uspešnih kandidata ČEKAMO VAS !!!

Priprema za polaganje ESOL ispita :
KET, PET, FCE,CAE,IELTS,BEC...


DOBRODOŠLI

SKC LEARN,

STUDENTSKI KULTURNI CENTAR, RADOJA DOMANOVIĆA 12
tel. 034-300985, 064-2401509


Detalji


  SERTIFIKATI- BUSINESS ENGLISH ( poslovni engleski jezik) -B1 CEF

 

 

Andrijana i Đorđe uspešno završili obuku iz POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA (BEC), B1 nivo i završnim testom - pismeno/usmeno potvrdili svoje jezičke veštine !

Čestitke uz nadu da će im stečeno znanje koristiti u daljem radu i karijeri !!! 
  D.H. LORENS- Multimedijalna analiza dela -Sinovi i ljubavnici (D.H.LAWRENCE- SONS AND LOVERS –MULTIMEDIA ANALYSIS)

 

 

U Studentskom kulturnom centru 6.aprila 2015.godine održana je multimedijalana analiza dela ‚‚Sinovi i ljubavnici" britanskog autora

D.H.Lorensa

 

 

                                                           .


Detalji


  Transcedentalizam u poeziji Ralph Wald-a Emersona i muzici Charlesa Ives-a

 

 

 

OPEN CLASS- WORKSHOP  pod nazivom Integrativni pristup komparativno-estetičkom sagledavanju transcendentalizma u poeziji Ralph Wald-a Emersona  i muzici Charlesa Ives-a realizovan je u Američkom kutku u Kragujevcu 19.03.2015. godine.  

   

 

Prezentaciju možete pogledati OVDE


Detalji


  Ekološki i muzički elementi u poeziji Volta Vitmena (Walt Whitman)

 

18.12.2014. godine realizovan je korelacioni čas otvorenog tipa u Američkom kutku, Kragujevac pod nazivom EKOLOŠKI I MUZIČKI ELEMENTI U POEZIJI VOLTA VITMENA.

 Prezentaciju možete pogledati OVDE. 


Detalji


  SERTIFIKATI- GENERAL ENGLISH (opšti engleski jezik) -A1, A2 CEF

 

 

Naši učenici Vera Parezanović i Ivan Kovačević uspešno priveli kraju obuku za OPŠTI ENGLESKI JEZIK - A1 i A2 nivo (GENERAL ENGLISH LANGUAGE A1 and A2 levels CEF), i završnim ispitom ostvarili pravo na SERTIFIKATE !!! ČESTITAMO !!!
  RADIONICA 5- Zajednički projekat i realizacija- Britanski kutak Narodne biblioteke ‚‚Vuk Karadžić, SKC i Srednja Muzička škola ‚‚Dr. Miloje Milojević

  

Učenici  II1 Muzičke škole ‚‚Dr. Miloje  Milojević " iz Kragujevca učestvovali su u realizaciji korelacionog časa u Britanskom kutku Narodne biblioteke ‚‚Vuk Karadžić ", Kragujevac. Naziv korelacije je ‚‚Muzički elementi u poeziji Georgea Gordona Lorda Byrona. 

Prezentaciju možete pogledati OVDE. 

 

 

 


Detalji


  FCE SERTIFIKAT

 

Naš učenik- Matija Jovanović koji se spremao za polaganje FCE ispita u Britanskom Savetu u Beogradu uspešno položio ovaj ispit i dobio međunarodno priznati sertifikat koji potvrđuje njegovo znanje engleskog jezika.  ČESTITAMO !!!
  LITERATURE – A BRIDGE BETWEEN LANGUAGES AND STANDARDS CORRELATIONNastavak saradnje SKCa, Kragujevac i srednje muzičke škole‚‚Dr. Miloje Milojević", Kragujevac kroz realizovanu radionicu-seminar u Britanskom Savetu u Beogradu.

Detalji


  ALL  [1] 2  
Pretraga:Tehnika
Javne nabavke
Dokumenta i propisi

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner