Studentski Kulturni Centar Kragujevac

Muzički program
Književni i tribinski
Pozorišni program
Folklorni program

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

banerLikovni program
KONTAKT GALERIJA SKC 2017-12-08 20:00h
  GRAFIKA DANAS


KONTAKT Galerija SKC

GRAFIKA DANAS - petak, 8. decembar 2017. u 20h. 

Izložba GRAFIKA DANAS - učesnika okruglog stola „Grafika danas - pozicija grafike kao umetničke prakse u aktualnom trenutku”, biće otvorena u KONTAKT Galeriji SKC u petak 8. decembra 2017. godine u 20h. Izložbu će otvoriti Vladimir Ranković, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Izložba će biti otvorena do 19. januara 2018.  

Izložba grafika učesnika okruglog stola „Grafika danas – pozicija grafike kao umetničke prakse u aktualnom trenutku”, prezentujući osam autora i njihove pristupe grafici kao umetničkoj praksi, svedoči o diverzitetu unutar te discipline likovnih umetnosti, potvrđujući tezu Ješe Denegrija da danas „nije […] sasvim izvesno moguće utvrditi šta sve grafika kao umetnička disciplina neosporno jeste, dokle sežu njene specifične medijske granice”, kao i da nije moguće „postaviti i zastupati jednu čvrstu definiciju savremenog poimanja ove umetničke kategorije”. Istovremeno, autori zauzimaju stav da je o grafici neophodno razgovarati i razmatrati je iz pozicija stvaralaca, teoretičara umetnosti, istoričaraumetnosti, kritičara, kustosa… prezentujući, kako stvaralačkim radom tako i kroz predavanja, sopstvene poglede na disciplinu kojoj su primarno okrenuti.   

 

Učesnici / izlagači: 

Gordana Petrović (Beograd, 1959), redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, diplomirala na FPU, Odsek primenjena grafika. Od 1996. godine radi kao predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. U autorskoj grafici bavi se isključivo ručnom štampom, prevashodno tehnikom suve igle, kao i algrafijom. 

Dragan Momirov (Zrenjanin, 1962), redovni profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, diplomirao, magistrirao i doktorirao na grafičkom odseku FLU. Od 1992. godine radi u nastavi na istom fakultetu. Svojim radom istražuje granična polja grafike kao umetničke prakse, stvarajući, pored drugih radova, i grafičke ambijentalne instalacije. 

Anica Radošević (Vršac, 1972), redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, diplomirala i magistrirala Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na Katedri za grafiku. Primarno polje rada u oblasti grafike joj je tehnika kolografije kojoj pristupa tretirajući matrice kao svojevrsne asamblaže, gradeći značenja upotrebljenim materijalom. 

Suzana Vučković (Vladičin Han, 1966), vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Zvečanu, diplomirala, magistrirala, doktorirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2011. Radi na Fakultetu umetnosti u Zvečanu. Njen rad karakterišu minuciozno izvedeni grafički listovi malog formata, kao rad na knjizi umetnika kao formi autorske grafike. 

Slobodan Radojković (Niš, 1967), vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju, a magistrirao i doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Grafikom kao umetničkom praksom bavi se primarno radeći u tehnici drvoreza, upotpunjujući cikluse grafičkih listova kompleksnim asamblažima. 

Renata Papišta (Sarajevo, 1981), viši asistent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, završila dodiplomske i postdiplomske studije na Odsjeku za grafiku Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Usavršavala se na L'Ecole Nationale Superieure des beaux-Arts u Parizu. Bavi se eksperimentalnom grafikom – site-specific instalacijom, crtežom i drugim medijima. 

Bojan Otašević (Kragujevac, 1973), vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. U svome radu, u polju grafike i u polju slikarstva, kojima je podjednako posvećen, tematski je okrenut naglašeno monumentalnom prikazivanju ljudske figure, najčešće na velikom formatu. 

Vladimir Ranković (Kragujevac, 1973), vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Doktorand je Teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. U radu, koji uključuje i forme postdigitalne grafike, istražuje odnose subjekta i prostora. Objavljuje naučne radove, stručne, kritičke, kao i tekstove popularne publicistike.


dragan momirov bez naziva digitalna stampa na pleksiglasu 201.jpg

<< Nazad

Pretraga:Informacioni Centar
Tehnika
Javne nabavke
Dokumenta i propisi

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner