Studentski Kulturni Centar Kragujevac

Muzički program
Književni i tribinski
Pozorišni program
Folklorni program

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

banerLikovni program
KONTAKT Galerija SKC 2017-09-26 20:00h
  DOKUMENTI – Ivan Petrović


KONTAKT Galerija SKC
DOKUMENTI – Ivan Petrović, utorak, 26. septembar 2017. u 20h. 

Izložba DOKUMENTI autora Ivana Petrovića biće otvorena u KONTAKT Galeriji SKC u utorak 26. septembra 2017. godine u 20 h. Izložbu će otvoriti Una Popović, istoričarka umetnosti i kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Izložba će biti otvorena do 9. oktobra 2017. 

„Dokumenti su neobičan fotografski projekat jer je u njima uobičajeni metod istraživanja arhive izokrenut. Umesto kritičkog čitanja skrivene strukture zvanične arhive kao ključnog dela ideološkog aparata, Petrović se okreće preispitivanju sopstvene fotografske arhive. U ponovljenom čitanju, on seriju fotografija tretira na način na koji se uobičajeno tretiraju pojedinačne fotografije. Paradoksalno, osnovna jedinica projekta – pojedinačna fotografija, postaje varijabila čije značenje ne zavisi samo od matične serije, već i od svih fotografija na izložbi. Pošto se svaka postavka Dokumenata razlikuje, razlikuju se i odnosi koji se prave između fotografija i u tom smislu se može govoriti o različitim izložbama. Ipak, iako će izgledati drugačije, ove izložbe se neće značajno razlikovati, jer će sve i dalje govoriti, ili ćutati, o otvorenom i promenljivom značenju fotografije.“

Mihailo Vasiljević, „Fotografije iz arhive Ivana Petrovića“, odlomak, 2009. 


„Produkcija fotografija, pojedinačno i u serijama, njihovim snimanjem ili nalaženjem i postavljanjem u kontekst arhive, time je jasno razdvojena od produkcije izložbe koja ih uvek nužno rekontekstualizuje. Za Ivana Petrovića izložba nikada nije neutralna forma prikazivanja gotovog rada, i stoga on, bez obzira na pojedinačne elemente od kojih je konstruiše, svaku pojedinačnu izložbu radi kao novi rad. Jedna fotografija u dve različite postavke nije ista fotografija. Svaki put se mesto svake pojedinačne fotografije u postavci mora iznova promisliti, odrediti, pa čak i legitimisati. Iako su fotografije koje predstavlja na izložbama sa njegove strane uvek ponuđene kao dokumenti, sa pozivom posmatračima da svoj pogled ne zaustave na njihovoj kompoziciji i rasporedu, već da pokušaju da prodru u događaje i situacije njima nagoveštene, Ivan Petrović uvažava činjenicu da svaki dokument biva tumačen u nekom specifičnom kontekstu. Promišljanje formata izložbe je, stoga, nužno upravo da bi se nekom dokumentu kao svedočanstvu svoje vrste omogućilo da se veže za aktuelnosti datog trenutka i da svedoči u svetlu ličnog iskustva posmatrača.“  

Stevan Vuković, „U svetlu ličnog iskustva“, odlomak, 2009.

 

Dokumenti, 2008

Objedinjeni u jedinstvenu celinu Dokumenti predstavlјaju izbor fotografija preuzetih iz više serijala koji su nastajali od 1997. do 2008. godine u Srbiji i formiraju se kao vid autokustoskog pristupa i revalorizacije lične arhive. U najvećoj meri određene kao portretne fotografije, Dokumenti afirmišu temu lične istorije pojedinca i usmereni su ka prostorima u kome on egzistira (mentalnom, psihološkom, društveno-političkom), postavlјajući pitanja o relativizaciji odnosa privatno-javno; o ratu i ideološko-političkim matricama kojima se instrumentalizuje njegovo značenje; o prikrivenim i latentnim činiocima fizičkog nasilјa, o socijalnim problemima malih sredina i kulturološkim paradoksima koji ih opisuju; o porodici i privatnom okruženju.

Serije fotografija koje čine Dokumente jesu: Svinjokolј (1997/98), Vozovi (1997/99), Deponija (1998), Bivolјe (1998/99), Lične priče (1998), Cafe Grizlly (1998/99), Vitak 1999 (1999), Evidentiranje (2001), Photo-album, (2001), Portreti (2005–) Studenti (2006–) i Sumnjivo ponašanje (2008–).


Ivan Petrović (Kruševac, 1973). Diplomirao je na Akademiji umetnosti „Braća Karić“ u Beogradu 2002. godine na odseku fotografije. Pored fotografije, koja predstavlja osnovnu oblast njegovog delovanja i rada (umetnička, istraživačka, pedagoška), bavi se i kratkom formom dokumentarnog filma i videom. Umetnička praksa Ivana Petrovića proističe iz višeznačnog istraživanja fotografskog medija i zasnovana je uzajamnim odnosima dokumentarizma, aproprijacije i revalorizacije. Tematska interesovanja usmerena su mu ka pitanjima istorije, nasleđa i diskontinuiteta; identiteta i lične istorije pojedinca, kao i pozicije koju medij fotografije zauzima usled izmenjenih kulturnih, društveno-političkih ili tehničko-tehnoloških paradigmi.

Koosnivač je i urednik Centra za fotografiju (2011). Inicijator je i urednik Foto-foruma  (2010–2011). Autor je i priređivač knjige Foto-forum, razgovori o fotografiji (2016). Dobitnik je nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ za 2008. godinu.


 


 


 


ivan petrovic dokumenti iz serije portreti 2005.jpg

<< Nazad

Pretraga:Informacioni Centar
Tehnika
Javne nabavke
Dokumenta i propisi

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner