1. Набавка аутомобила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2. Услуге штампе 2019/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

3. Услуге превоза 2019/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

4. Услуге штампе 2018/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

5. Услуге превоза 2018/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору - НОВО