I Can’t See You Breathing As Before
Лука Личина
07. 02. 2023.

Контакт галерија у 20:00
Изложбу ће отворити Душан Савић, кустос и историчар уметности

 

 

Унутар своје уметничке праксе, уметник Лука Личина се бави истраживањем процеса религијске заједнице Јеховиних сведока чији је сам бивши члан. Реконтекстуализацијом карактеристичних религијских приступа иницијације, репетиције, ограничења и истрајности, уметник репродукује сећања и осећања из свог времена проведеног унутар религијске заједнице, отварајући ново поље за анализу, сагледавање и преиспитивање позиције индивидуе унутар догматског система. Живећи по моралним и библијским учењима, човек се посвећује новом начину живота који је изабрао и по коме наставља да живи. Скупштина конципирана као велико братство верује да живи у последњим данима. Припрема за последње дане и Армагедон подразумева редовно проучавање Светог писма и примењивање његових начела. Једино прави хришћани могу да ходају путем светлости у духовној тами.

Светлост се вери указује, али шта се дешава када се светлост укаже ван вере?

Особа се бори и истрајава у опонашању духовног и моралног идеала које учи из библијских начела ишчекујући остварење награде вечног живота у рају након Армагедона. Конструкт идеолошке мисли гради баријеру унутар чијих граница смешта индивидуу, изолујући је не само од контакта са светом који је окружује већ и од времена. Време више није произвољно нити добровољно, садашњост постаје само количинско мерило разматрања Светог писма. Време које следи односно будућност такође више није произвољна нити непозната. Пут правог хришћанина завршава се визијом две будућности узајамно детерминисане. Будућност земаљског живота патње и смрти и будућност вечног живота у рају. У свом раду Лука Личина илуструје један замрзнути тренутак у времену, тренутак будућности. Живот постаје пролазни период где је истрајност у вери праг преласка у будућност, али почетак будућности је константан, он се увек дешава у једном тренутку, сада.

Лила Јездовић

 

 

 

Лука Личина (1995) је завршио Основне и Мастер студије на Факултету ликовних уметности, одсек вајарство у класи професора Мрђана Бајића и Радоша Антонијевић. Био је сарадник у Уличној Галерији. У свом раду користи се разним медијима попут перформанса, скулптуре, инсталације, видеа и звука како би истражио спољне и унутрашње сукобе појединаца у различитим друштвеним моделима.

 

Самосталне изложбе и пројекти:
‘‘When you pass through the waters, I will be with you’’ у Кино Шишка, Љубљана (2020)
“Простор за грешку” у Оставинска Галерија, Београд (2018)
“Гужва у граду” у КЦ Град, Београд (2019)
Real Presence Радионица у КЦ Магацин, Београд (2019)
“The Wrong Biennale” у оквиру Prosthetic павиљона (2019)
Post Yu+th Bijenale ’’Сацучесништво анонимних материјала’’ у Центар у савремене уметности, Подгорица (2021)
’’Masterpieces IV” у У10, Београд (2022)
’’Ставови и форме’’ у Легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића, Београд (2022)
’’Tropical Lab’’ 16 у LASALLE College of the Arts, Сингапур (2022).