CLIL
мост између свих образовних циклуса
24.04.2019.

CLIL ( Content Integrated Learning) је модел наставе који обједињује подучавање наставног предмета и страног језика, где се нејезички садржаји изучавају на страном језику.

Контакт галерија СКЦ у 18:00

 

У овим програмима страни језик је средство за предметну наставу нејезичких садржаја, а специфичности CLIL наставе у односу на традиционалну састоје се и у посебним педагошким, психолошким и методичким средствима: централни положај ученика, интерактивна настава, подршка у учењу: наставник-ученик, ученик-ученик, други извор), посредничкој улози наставника који помаже ученику у когнитивним подстицајима у оквиру појединачне зоне проксималног развоја, развоју рецептивних вештина итд .
Као један од видова примене политике Савета Европе о учењу страних језика, двојезична настава развија се и у Србији од школске 2004/05. године.

У намери да успоставимо квалитетну размену добре праксе у домену CLIL метода позивамо вас на трибину CLIL мост између свих образовних циклуса. Осим представљања готових модела заснованих на вишегодишњој пракси едукатора и професора језика биће речи и о могућностима примене истог у савременом, актуелном методичком тренутку.