Politički film
Kako se postaje
borac za slobodu?
18. 10. 2019.

Kontakt galerija SKC, 19:00

Predavanje sa diskusijom; uvodničar Tadej Kurepa

 

KAKO SE POSTAJE BORAC ZA SLOBODU? Kako izgleda trenutak transformacije „običnog“ čoveka u čoveka koji je spreman da u borbi za slobodu i promenu društva založi svoj integritet, sve što ima, uključujući i svoj život? Tema ovog izlaganja biće tranformacija objekta u subjekat, posmatrača u aktera, inicijacija žrtve represije u borca za slobodu. Posebnu pažnju posetićemo uslovima u kojima dolazi do ovakve transformacije i ključnim okidačima – objektivnim istorijskim okolnostima i ideološkoj motivaciji kao pokretaču, kao i njihovim različitim mogućim odnosima i presecima. Analiziraćemo kako je u različitim igranim filmovima prikazan ovaj trenutak transformacije u borca za slobodu i pogledaćemo inserte iz više filmskih ostvarenja među kojima su i „Viva Zapata“, „Bitka za Alžir“, „Libertarias“, „Bitka za Moskvu“, „Oni žive“… Program pripremio: Tadej Kurepa.