Холокауст у фуги бечког
писца Пола Селана
18. 03. 2019.

Контакт галерија СКЦ у 16:45

Оpen class – јавни час

 

Ученици  3. разреда Музичке школе ‘’др Милоје Милојевић’’ и 7.и 8. разреда О.Ш. ‘’Јован Поповић’’  , реализоваће отворени час са намером одржавања сећања на Холокауст .

Овај отворени час одржаће се у Контакт Галерији СКЦа . Подразумева интегративни приступ теми а осмишљен је као синтеза предмета контракпункт, српски језик и књижевност и немачки језик. Применом ИКТ метода (информационо-комуникационих технологија) у савременој настави  ученицима се приближава тема Холокауста као систематског геноцида над различитим групама људи током другог светског рата као и бечки писац Пол Селан који је инспирисан овом темом створио страшну и прелепу песму ‘’Фуга смрти’’која описује нељудске и сурове околности и патње.

Циљ је оснаживање и едукација младих у борби против антисемитизма, нетолеранције сваког вида, агресије и предрасуда.

Међупредметне компетенције које овакав приступ испуњава тичу се : вештина за живот у демократском друштву (сећање на Холокауст) естетска (тумачење и анализа уметничког дела), вештина комуникације (јавно излагање), вештина сарадње (тимски рад), вештина за целоживотно учење (метакогниција).

Посебност овог јавног часа чини представљање теме Холокауста из више углова- књижевност –тумачење књижевног дела са разумевањем његових жанровских карактеристика, тумачење музичког дела –музички облик фуге и књижевноисторијски контекст- ратна књижевност, немачки језик- представљање биографије аутора и читање ‘’Фуге Смрти’’ у оригиналу,  на немачком језику.

Излагање ученика биће праћено музичким наступом студената ФИЛУМа  као и мултимедијаним презентацијама и wеb алатима за проверу и утврђивање усвојеног градива који се реализује у виду квиз питања на која ученици одговарају путем паметних телефона.

Добродошли !