Privatizacija – pretnja za radna prava i životni standard
25. 07. 2018.

SKC u 19:00

tribina

 

Privatizacija još uvek predstavlja jednu od najvećih pretnji za radna prava i životni standard ljudi u Srbiji. Iako se često u razgovorima može čuti kako smo „sve već prodali“, radnici i radnice u preostalim preduzećima u državnom vlasništvu mogu posvedočiti da to nije tako, veliki broj njih i dalje vodi bitke protiv privatizacije.

 

Prethodni talasi privatizacije su uglavnom predstavljali direktnu prodaju firmi i njihove imovine. Tome je uglavnom sledilo i brže ili nešto sporije uništavanje preduzeća, prekidanje proizvodnje, otpuštanje zaposlenih, preprodaja, korišćenje zemljišta za izgradnju stambeno poslovnih kompleksa gde je to bilo moguće itd.

 

Današnji proces privatizacije, koji uglavnom podrazumeva sektor javnih dobara i usluga, vodi se nešto suptilnijim, ali jednako štetnim metodama. Privatno-javna partnerstva, autsorsing, rasparčavanje velih sistema u kombinaciji sa zakonom o radu koji podstiče kratkoročne ugovore i rad preko agencija, takođe vode ka sve većoj moći i bogatstvu pojedinaca i sve težem položaju većine populacije.

 

U okviru razgovora osvrnućemo se na štetnost ovih procesa kao i na mogućnosti borbe protiv njih, za šta će nam poslužiti dva nedavna primera lokalnih borbi – „Zastava“ namenska industrija i Radio televizija Kragujevac.

 

Govore: Katarina Jakovljević (Sindikalna organizacija Zastava oružje), Goran Antonijević (bivši predsednik sindikata „Nezavisnost“ RTK), Katarina Antonić (Mašina), András Juhász (Mašina).