Prošireni predeo
Nemanja Lađić
9. 10. 2018.

KONTAKT Galerija SKC u 20:00

instalacije

 

Prošireni predeo

Kroz postupak arhiviranja dobijamo nizove informacija koje se u zavisnosti od konteksta mogu tumačiti na različite načine. Čak i ako jedan arhiv čini niz istinitih podataka, to ne garantuje verodostojnost narativa koji može da nastane interpretacijom tih činjenica. Izložbu Prošireni predeo čine video radovi bazirani na arhivima kratkih snimaka istog ili sličnog motiva, koji su zajedno deo jednog opšteg predela, odnosno okruženja zasnovanog na jedinstvenom toku informacija. U okviru fizičke materijalnosti prizora, snimci se kombinuju, akumuliraju i dovode u različite kontekste. Time se fizički, aritmetički prostor proširuje ka nematerijalnom prostoru toka informacija.
Radovi Spieluhr i Papierschnitzel su bazirani na statičnim scenama, na nizu slika kao svojevrsnom arhivu. U oba rada slike se interepretiraju tako da od njih nastaje novi skup informacija – kolažirajući delove kadra ili prevodeći svetlosne akcente u zvuk. U oba rada je prisutno uvođenje pokreta u statični materijal, kretanje sa leva na desno, koje sugeriše mehanizam iščitavanja informacija, odnosno početak njihovog transformisanja u novi narativ, arhiv ili drugi medij.
U radu Squares, sa druge strane, materijal koji se niže pred posmatračem čine dinamični video snimci gradskih trgova, koji prate poglede imaginarnih posmatrača. Akumulacija i arhiviranje frejmova videa po određenom sistemu, pa čak i pojavljivanje grešaka u strukturi prostora, predstavlja aktivan proces koji se odvija neposredno pred posmatračem u galeriji. Video instalacija Factory takođe je zasnovana na procesu akumuliranja vizuelnih informacija. Ona zaokružuje jednu celinu digitalnih prizora i daje im simboličan ton, jer je prostor napuštenog fabričkog kompleksa prikazan kroz nastajanje i nestajanje svetlosnih zapisa, a mogućnost sagledavanja celine zavisi isključivo od naše sposobnosti da sklopimo celinu trenutno raspoloživih informacija.

 

Nemanja Lađić

Nemanja Lađić je rođen u Beogradu 1984. Diplomirao je na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2009. u klasi prof. Mrđana Bajića, a 2011. završio Transmedia program na Sint Lukas univerzitetu u Briselu. Izlagao jedanaest puta samostalno i učestvovao na četrdesetak grupnih izložbi i festivala, među kojima su Prostori odstupanja (Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd), 8 načina da se prevaziđu prostor i vreme (Salon MSU), Image Talks (Old Jail, Hasselt, Belgija) i drugi. U svojim video instalacijama koristi prvenstveno različite arhive snimaka, gde kroz kombinovanje elemenata istražuje uticaj savremenih sredstava komunikacije na doživljaj vremena i prostora, kao i relativnost procesa opažanja u kontekstu tehnološki uslovljenog, digitalnog sveta.

 

Publika će izložbu moći da pogleda do 31. oktobra 2018. godine.