Проширени предео
Немања Лађић
9. 10. 2018.

КОНТАКТ Галерија СКЦ у 20:00

инсталације

 

Проширени предео

Кроз поступак архивирања добијамо низове информација које се у зависности од контекста могу тумачити на различите начине. Чак и ако један архив чини низ истинитих података, то не гарантује веродостојност наратива који може да настане интерпретацијом тих чињеница. Изложбу Проширени предео чине видео радови базирани на архивима кратких снимака истог или сличног мотива, који су заједно део једног општег предела, односно окружења заснованог на јединственом току информација. У оквиру физичке материјалности призора, снимци се комбинују, акумулирају и доводе у различите контексте. Тиме се физички, аритметички простор проширује ка нематеријалном простору тока информација.
Радови Spieluhr и Papierschnitzel су базирани на статичним сценама, на низу слика као својеврсном архиву. У оба рада слике се интерепретирају тако да од њих настаје нови скуп информација – колажирајући делове кадра или преводећи светлосне акценте у звук. У оба рада је присутно увођење покрета у статични материјал, кретање са лева на десно, које сугерише механизам ишчитавања информација, односно почетак њиховог трансформисања у нови наратив, архив или други медиј.
У раду Squares, са друге стране, материјал који се ниже пред посматрачем чине динамични видео снимци градских тргова, који прате погледе имагинарних посматрача. Акумулација и архивирање фрејмова видеа по одређеном систему, па чак и појављивање грешака у структури простора, представља активан процес који се одвија непосредно пред посматрачем у галерији. Видео инсталација Factory такође је заснована на процесу акумулирања визуелних информација. Она заокружује једну целину дигиталних призора и даје им симболичан тон, јер је простор напуштеног фабричког комплекса приказан кроз настајање и нестајање светлосних записа, а могућност сагледавања целине зависи искључиво од наше способности да склопимо целину тренутно расположивих информација.

 

Немања Лађић

Немања Лађић је рођен у Београду 1984. Дипломирао је на вајарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 2009. у класи проф. Мрђана Бајића, а 2011. завршио Transmedia program на Sint Lukas универзитету у Бриселу. Излагао једанаест пута самостално и учествовао на четрдесетак групних изложби и фестивала, међу којима су Простори одступања (Салон Музеја савремене уметности, Београд), 8 начина да се превазиђу простор и време (Салон МСУ), Image Talks (Old Jail, Hasselt, Belgija) и други. У својим видео инсталацијама користи првенствено различите архиве снимака, где кроз комбиновање елемената истражује утицај савремених средстава комуникације на доживљај времена и простора, као и релативност процеса опажања у контексту технолошки условљеног, дигиталног света.

 

Публика ће изложбу моћи да погледа до 31. октобра 2018. године.