Once Upon a Dream – Slavica Obradović

KONTAKT Galerija SKC
Once Upon a Dream- Slavica Obradović, utorak, 13. jun 2017. u 20h.

Izložba Once Upon a Dream autorke Slavica Obradovićbiće otvorena u KONTAKT Galeriji SKC u utorak 13. juna 2017. godine u 20 h. Izložbu će otvoriti Teodora Jeremić, istoričarka umetnosti. Izložba će biti otvorena do 4. jula 2017.

Once Upon a Dream
Slavica Obradović

Polazeći od bajke, kao primarnog seta vrednosti i pouka koje pojedinac još kao dete usvaja iz spoljašnjeg sveta, a kroz preispitivanje ličnog formativnog procesa i retrospektivno razmatranje emotivnog sazrevanja, izložbom Once Upon a Dream problematizuje se pitanje samospoznaje i lična podvojenost između fantazije i realnosti.

Kada se, već u najranijem uzrastu, u Lakanovom stade du miroir, prvi put identifikujemo sa svojim likom i predstavnošću, u pojedincu se istovremeno formira i začetak koncepta Idealnog Ja, kao misaona predstava savršenog bića koje želimo da vidimo kao sopstveno. Od tog trenutka ideja o idealnom sopstvu nas ne napušta, već se nesvesnim mehanizmima pretvara u imago ka kom subjekat neprestano teži tokom celog svog života, čime se faza ogledala potvrđuje kao mnogo više od prolazne, i postaje model na kom se bazira odnos prema sopstvenoj slici, razvijajući ego u fiktivnom pravcu.

Once Upon a Dream se bavi upravo onim trenutkom u kom u psihologiji pojedinca „sve kreće naopako“. Trenutkom kada „spekulativno ja“ daje prednost „društvenom“, i primarna identifikacija pojedinca sa njegovim Idealnim Ja postaje izmenjena društvenim i kulturnim normama, konvencijama i očekivanjima, ali takođe i ličnim postupcima kojima se ruši koncept bajkovite moralnosti u kojoj su vrednosti, kao i uloge, unapred podeljene i veoma precizno definisane. Moral iz bajke, stvoren u detinjstvu, biva prvenstveno poljuljan u periodu adolescencije, što je faza kojom se autorka i bavi, budući da se upravo tada suočavamo sa potrebom istraživanja ličnosti, osvešćujemo svoju seksualnost, pomeramo sopstvene granice, rađa se pojam ega, društvenog nadmetanja, površne i interesne socijalizacije. U realnom svetu, ideja fiktivne princeze (kao simbola nežnosti, nevinosti, bezgrešnosti) se već na prvi dodir stvarnosti rasprskava poput mehura od sapunice. Svesnim odricanjem od fantazije, ličnost koja je flauless zamenjena je egzistencjiom sačinjenom od fragmenata koji se međusobno ne uklapaju na očekivan način. Tu metaforičku dimenziju distorzije lika, gde je našem stvarnom, fizičkom i emotivnom biću zapravo nemoguće da u potpunosti odgovori na zahteve ideje o sebi, dodatno pojačava i činjenica da je odraz u ogledalu izokrenut. On je obrnuta verzija stvarnosti u kojoj refleksija nikada tačno ne odgovara originalu koji odražava. Odvojena od nas, jedina slika iz spoljašnjeg sveta koju o sebi dobijamo, iz ogledala, kao (ne)mesta gde istovremeno i postojimo i ne, nas i fizički podseća da je taj neko preko puta, koga vidim i želim da spoznam, uvek „neko drugi“- dalek, suprotan i bolno nedostižan.

Svojim radovima Slavica kako konceptualno tako i materijalno, svesno potencira fragilnosti integriteta ega promišljeno birajući materijale koje koristi. Poput apstrahovanih objekata iz nečijeg sna ili snoviđenja, nerealni u svojoj konstrukciji i naizgled neodrživi u stvarnosti, Slavičini radovi oko sebe grade auru nepostojanosti, stvarajući pritom utisak i izvesne iracionalnosti. Nečega što ne pripada ovoj realnosti, već se tu zateklo i za šta se bojimo da će na prvi dodir nestati. Krhki, lomljivi, transparentni, izuzetno suptilni predmeti i materijali, zarobljeni su u izmaglici između nastajanja i nestajanja, i stvaraju snovitu atmosferu neprestano podsećajući na unutrašnje pulsiranje idealnog ja koje je neumorno. Iako sada već prilično daleka od onoga što smo vremenom postali, verujemo da idealna verzija ipak potencijalno postoji jer smo je upoznali once upon a dream.

Teodora Jeremić

Slavica Obradović rođena je 1990. godine. Diplomirala je 2015. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku vajarstvo, u klasi profesora Mrdjana Bajića.

slavica.n.obradovic@gmail.com
http://cargocollective.com/SlavicaObradovic