Neprevodivi rečnik sinonima
Lebreht Gašpar
3. 02. 2021.

Zoom sastanak, 19:00

Razgovor o romanu

Neprevodivi rečnmk sinonima je roman beogradskog pisca, slikara, kolumniste i publiciste koji objavljen u Novom Istočnom Sarajevu u okviru književne manifestacije Zlatna sova za najbolji neobjavljeni roman na kome je dobio drugu nagradu.

Žiri je o ovom delu rekao, između ostalog:

Roman baziran na psihološkom i emocionalnom naboju članova jedne porodice koja se svela na sopstvene krhotine, prati sudbinu oca – mučenog krivicom zbog propuštene prilike da spase sina i kćerku – progonjene porodičnim bremenom. Kćerkin pokušaj da ode u svet, preispitivanje vlastitog postojanja analiziranjem i evociranjem uspomena maestralan je odraz previranja i domova pojedinca suočenog sa sobom i sa činjenicom da od onoga, od čega smo sazdani – nema bega.

… Bez direktno iznesenih stavova (autora), roman na slikovit i posredan način govori o uticaju istorije na sudbinu pojedinca i samoga društva, a porodična drama – od svojih početaka natrunjena sujeverjem i uslovljena nekakvim silama što izviru iz svake pukotine drevnog podneblja kom pripadamo – upućuje na ono od čega smo sazdani, što nam je prošlost i okvir budućnosti.

 

Autor ove knjige je prethodnih godina objavio još jedan roman pod svojim pravim imenom.