Mitropolit Ilarion Alfejev
Stradanje po Mateju (odlomci)
13. 04. 2019.

Kragujevačko pevačko društvo

Kragujevački orkestar

Prva kragujevačka gimnazija u 20:00

cena karte: 400 rsd

 

Delo Stradanje po Mateju mitropolita i kompozitora Ilariona Alfejeva jedinstveno je u tradiciji ruske duhovne muzike po tome što je zasnovano na specifičnom spoju veoma različitih muzičkih i, uopšte, službenih praksi Zapadne i Istočne crkve. U Pasiji po Mateju dolazi do „susreta” i integracije reprezentativnih, široko prepoznatih elemenata zapadne i istočne crkvene muzike: žanra pasije, oblika fuge, kao i ruskog, odnosno crkvenoslovenskog jezika.

Čovečanstvu poznat događaj stradanja Isusa Hrista, opisan u Jevanđeljima Novog zaveta, svakom čoveku, na svakom mestu, i u svako vreme, predlaže jevanđelski model ljubavi, za temelj autentične ličnosti, i njene autentične uloge u svetu koji je okružuje. Žrtvoprinosna ljubav, kao vreme i mesto našeg susreta sa drugima, jeste pokret ka učešću u besmrtnom.

Kazivana kroz formu vokalno-instrumentalnog muzičkog izražaja, ova biblijska priča slušaocima omogućava potpuno novu vrstu učešća u njoj, u sadašnjosti, i u zajednici sa savremenicima.
I sada, kao i tada, jedini uslov koji se stavlja pred svakog pojedinca, jeste srce otvoreno za susret sa drugim čovekom.