Kockarska zavisnost
Andreja Bošković i Aleksandar Đorđević
2. 06. 2021.

Kontakt galerija SKC, Facebook live, 20:00
Predavanje iz oblasti psihologije

O zavisnosti od kocke, koja među bolestima zavisnoti zauzima veoma visoko mesto Andreja Bošković, diplomirani psiholog, master Univerziteta u Beogradu. Dijagnostički i psihoterapijski je radio kao psiholog u Kliničkom centru u Kragujevcu. Psihoterapeut je teorijskog pravca psihodrama. Stručni je saradnik i predavač u Istraživačkoj stanici Petnica. Detaljnije o predavaču na sajtu: Online psihoterapija.

Gost na predavanju biće Aleksandar Đorđević, koji će govoriti o svojim iskustvima sa ovom vrstom zavisnosti.