KONKURS GALERIJE SKC KRAGUJEVAC ZA IZLAGANJE U 2023. GODINI

Galerija SKC Kragujevac raspisuje konkurs za izlaganje u 2023. godini za oba galerijska prostora – Galeriju SKC i Kontakt galeriju SKC. Konkurs je otvoren od 4. do 30. novembra 2022. godine.

 

Konkurs je otvoren za samostalne umetnike, izlagače i kustoske izložbe-projekte autora iz Srbije i šireg regiona. Konkursom su obuhvaćeni i jednodnevni programi – prezentacije, projekcije i promocije. Takođe, na konkurs mogu da se prijave i studenti završne godine fakulteta i akademija umetnosti. Prijave razmatra umetnički savet Galerije SKC.

 

 

Konkursna dokumentacija treba da sadrži:

opis projekta do 2000 karaktera
vizuelnu dokumentaciju do 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu sa nazivom, tehnikom, dimenzijama i godinom nastanka.
radnu biografiju
tehničku specifikaciju projekta
kontakt podatke, obavezno važeću e-mail adresu
Konkursni materijal se prilaže kao jedan dokument u PDF formatu, koji ne treba da bude veći od 10MB, u suprotnom, aplikacija neće biti uzeta u razmatranje.

 

Autori svoje prijave mogu poslati na e-mail adresu: galerijaskc@skckg.com navodeći u naslovu e-maila svoje ime i prezime i naziv izložbe/projekta sa kojim konkurišu ili poštom na adresu:

Studentski kulturni centar Kragujevac
Radoja Domanovića 12. 34000 Kragujevac  sa naznakom  Za konkurs galerije.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

Projekat izložbe se ne može naknadno menjati od trenutka kada je projekat izabran. Izabrani projekti moraju da budu spremni za realizaciju izložbenog programa od februara 2023.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Studentskog kulturnog centra Kragujevac do kraja decembra 2022. godine.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu informisati putem maila: galerijaskc@skckg.com

 

Studentski kulturni centar izlagačima obezbeđuje:

putne troškove autoru na dan otvaranja izložbe; autorski honorar, troškove štampanja kataloga, plakata i  pozivnica, autoru se obezbeđuje 30 kataloga, medijsko predstavljanje autora, stručnu pomoć pri postavci, dostupnu tehničku opremu, transport radova.

Uslovi izlaganja i obaveze autora definišu se ugovorom. Autor je u obavezi da ostavi jedan od radova sa izložbe u vlasništvo Galerije SKC.

 

Tlocrti galerija