Ева Ранчић
Ауторски портрет
17. 06. 2020.

Летња сцена СКЦ, 19:00

Разговор са ауторком

 

„Када говоримо о поезији Еве Ранчић, слободно можемо рећи да се налазимо на путу са препознатљивим знаковима који ће нас одвести до исходишта куда пребивају лепота и љубав, мушкарац и жена обожени и исконски посвећени нераздељивој матрици заједништва…

… Трагање мушкарца и жене и њихово међусобно препознавање у свету означено је лексемом пут, која превођењем у тематску раван добија и архетипско упориште. Теме љубави, мушкарца, жене, пута, и не мање важног отиска, све су у књижевности архетипски инициране. Оно што их чини особеним кесте јединствени доживљај песникиње, чија се потреба за узајамношћу твори и са становишта профане, телесне, и са становишта духовне љубави…“

(из рецензије Милоша Соколовића)

 

Ева Ранчић је рођена у Пироту. Објавила је четири збирке песама: „Иза црте“ (2001, Народна књига Београд), Преображај (2009, Кућа књига, Пирот), „Анахорет“ (2016, Народна библиотека Пирот) и „Пут од кристала“ (2018, Удружење књижевника Бранко Миљковић, Ниш)