Dislokacije:
fotografska kolonija u Orlovatu
29. 01. 2019.

KONTAKT Galerija SKC i Galerija SKC u 20:00

Izložbu će otvoriti Maida Gruden i Mara Prohaska Marković Istoričari umetnosti i osnivači Fotografske kolonije u Orlovatu

 

 

Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu

 

Fotografije često predstavljaju povod, motivaciju, okosnicu ili zaplet za kompleksnije narative i događaje. To nam dokazuje dominantno postojanje fotografskog medija u svakodnevnom životu danas. Fotografije su takođe događaji sami po sebi. Na socijalnim mrežama učestvuju u građenju željenog identiteta, umrežavaju ljude, mesta i druge događaje. Fotografije najčešće nemaju status jedinstvenog dokumenta, već čine deo beskonačnog procesa ulančavanja činjenica koje pretenduju na oblikovanje percepcije stvarnosti i indukovanja realnih događaja. U savremenoj umetnosti, pak, fotografije odavno nemaju status isključivo pojedinačnog umetničkog rada već učestvuju kao deo većih celina u okviru umetničkih instalacija, umetničkih knjiga ili objekata, umetničkih dela, koji imaju prirodu dokumentacije ili performansa. Svedoci smo da se fotografski medij, kojeg karakteriše neverovatna mobilnost, nalazi u svim čvorištima i prožimanjima savremenog sveta, da se nalazi u svim komunikacijama, pa čak i kada naizgled ne postoji, ili kada se komunikacija oslanja na tekst, razgovor ili dodir.

 

Izložba Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu obuhvata umetničke radove petnaest umetnika I jednog umetničkog para, nastale za četiri godine na fotografskoj koloniji u selu Orlovat, a koji su deo kolekcije Legata Uroša Predića. U pitanju su afirmisani umetnici i njihove mlađe kolege: Boris Burić, Mia Ćuk, Marija Konjikušić, Andrea Palašti, diSTRUKTURA, Ivan Arsenijević, Nidaa Aboulhosn, Ivan Petrović, Stefana Savić, Goran Micevski, Nina Todorović, Mihailo Vasiljević, Aleksandrija Ajduković, Miljan Vuletić, Nevena Popović i Denis Jeremić.

 

Predstavljeni radovi, realizovani u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom i kontekstom, uključuju različite aspekte fotografije kao dokumenta, arhivskog predmeta, komunikativnog sredstva, metode za istraživanje vizuelne percepcije i kulturnih konvencija. Svakodnevni život žitelja sela i došljaka, njihovo okruženje, zanimanja i interesovanja, prikazani su kroz fotografske žanrove, kao što su pejzaž, žanr scene, portreti. Na taj način jedno selo u Vojvodini oživljeno je brojnim vizurama zasnovanim na različitim percepcijama, iskustvima i senzibilitetima umetnika.

 

Kontekst i rad sa kontekstom danas predstavlja jedan od krucijalnih elemenata savremene umetničke prakse. Kroz rezidencijalne programe i umetničke kolonije uloga konteksta se ispoljava u višeslojnim relacijama. Umetnički radovi na tim manifestacijama često nastaju u povezivanju umetnika sa prostorom, pejažom, arhitekturom, istorijom, specifičnostima mesta u kome su se našli, a posebne veze se ostvaruju u komunikaciji sa ljudima – lokalnim stanovništvom – bez kojih ovi umetnički radovi ne bi mogli biti izvedeni.

 

Iskustvo u organizaciji tradicionalnih likovnih kolonija koje je prethodilo osnivanju fotografske kolonije u Orlovatu pokazalo je da su umetnici koji su radili u mediju fotografije integrisali svoju praksu u selo i uspostavili komunikaciju sa meštanima kroz neposredan i interaktivan pristup. Zbog toga je 2014. godine osnovana fotografska koloniju u Orlovatu sa ciljem da se ispitaju i razviju potencijali fotografskog medija. Pored umetnika u selu je boravila i psihološkinja Dubravka Radusinović koja je realizovala psihološko-fotografske radionice sa mladim žiteljima sela zasnovane na posmatranju i razumevanju tuđih, i kreiranju sopstvenih fotografija.

 

Radovi sa fotografske kolonije u Orlovatu predstavljeni su u Srpskom kulturnom centru u Parizu 2015. godine u okviru izložbe “Serbie: Photo” i 2017. u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu.

 

Koloniju su podržali: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Društvo zavičajaca Orlovat, Mesna zajednica Orlovat, OŠ Uroš Predić Orlovat, Uruženje Kulturna periferija, agencija Earth PR i žitelji Orlovata.

 

Maida Gruden i Mara Prohaska Marković (kustoski duo maramaida)
Istoričari umetnosti i osnivači  Fotografske kolonije u Orlovatu

 

Izložba će biti otvorena do 18. februara 2019.