ДАЛЕКО СМО, МИЛЕ, ЗА ГОРАМА – промоција ЦД-а

промоција ЦД-а женске певачке групе „СТУДЕНАЦ“ – СКЦ Крагујевац

О групи

Женска певачка група „Студенац“ основана је 1996. године у оквиру Академског фолклорног ансамбла „Светозар Марковић“ при Студентском културном центру у Крагујевцу. У тренутку оснивања групу су чиниле чланице омладинског ансамбла – девојчице узраста 14 до 17 година, под руководством Драгана Милановића – Ганета, и утом саставу три године касније, 1999. године, објављен је ЦД „Извор вода извирала“ са песмама из шумадијских крајева. Група је у оквиру ансамбла и самостално наступала и освајала brојне награде на концертима и смотрама широм света (Италија, Француска, Маđарска, Пољска, Čешка, Летонија, Естонија, Турска, Канада, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Грчка…)

Данас групу чине девојке и жене које су роđене и одрасле у градској средини, разних професија, углавном без формалног музичког оbrазовања, које спаја љубав ка традиционалној музици и потреба да се она очува у свом изворном облику, са стилским одликама краја из којег потиче. Највећи део репертоара чине песме из централне Србије, али се чланице труде да, поред шумадијског стила певања који им је природно најближи, негују и квалитетно интерпретирају и песме из свих осталих крајева где живе или су живели Срби. У раду група користи теренске снимке, нотне записе, као и стручну помоћ етномузиколога, др Сање Ранковић.

Марија Сарић

Певачко наслеđе представљено на овом издању

Певачка група “Студенац“ спада у вокалне саставе који интерпретирају различите певачке слојеве, како старије, тако и новије. Старије сеоско вокално наслеđе исказано је кроз примере које карактерише узан амбитус и доминантна граdivна улога интервала секунде. Највећи brој напева старијег слоја је изведен хетерофоно, бордунски или хетерофоно-бордунски. Певање новије праксе представљено је карактеристичним напевима у којима музичку процесуалност одликују махом терцни интервали са каденцирањем у квинти. Поред тога, заступљени су и хиbrидни облици који представљају комбинацију старијег и новијег вокалног слоја. У оквиру њихове фактуре ишчитава се терцни музички ток који каденцира у секунди.

Иако је репертоар аудио издања осмишљен тако да доминирају песме из централне Србије, присутни су и напеви из других делова Србије и Балкана, као карактеристични примери појединих вокалних дијалеката. Меđу њима су песме старијег и новијег певачког наслеđа различите жанровске припадности из југоисточне, југозападне и северне Србије. Песме са Купреса, Баније и Босне допуњују сложену слику певачких стилова исказаних на издању. Купрешка “конталица“ спада у обике хетерофоног извоđења са специфичним мелодијским “спуштањима“ солисте на хипофиналис током напева. Посебан певачки изазов за младе певаче представља банијски напев у оквиру кога секундни “блокови“ комбиновани са комплементарним ритмом стварају сложену музичку фактуру. На тај начин хетероген музички материјал групе “Студенац“ одражава интересовање младих певача које је превасходно засновано на локалној, шумадијској певачкој пракси са жељом да се обогати новим вокалним изазовима.

Сања Ранковић, етномузиколог