Architecture – A Heuristic Game Natalija Bogdanović i Aleksa Đurić

Architecture – A Heuristic Game

Autori: Natalija Bogdanović, mast. inž. arh i Aleksa Đurić, mast. inž. arh

Da li je projektovanje, kao prevashodno arhitektonski čin i ključno stvaralački okvir svakog arhitekte, suština arhitekture ili ono po čemu arhitektura jeste arhitektura ili postaje arhitekturom.

Izloženim radovima nameravamo da postignemo preispitivanje pozicije arhitekte kao stvaraoca u oblasti za koju se i dalje tvrdo veruje da pripada tehničkim naukama. Svakako je lako upasti u tu zamku, posebno ako se ima u vidu da arhitektura stalno preispituje svoje granice delovanja i da konačne definicije, urpkos mnogim pokušajima, nema. Zaboravlja se da je arhitektura proces, kompleksan proces – kreativni, istraživački, umetnički; podrazumeva istraživanje kroz skicu, crtež, maketu, model; zahteva različite nivoe posmatranja – od detalja, nameštaja, elemenata enterijera, objekata raznovrsnih namena, urbanog dizajna, velikih urbanističkih poteza, do planiranja čitavih gradova – podrazumeva razvijanje čitave jedne lične filozofije i stava pre nego li se krene u konkretno projektovanje. Na nju utiču istorija, politika i ideologija, sociologija, filozofija; u stvari, arhitektura je proizvod svih tih aspekata sublimiranih u materijalnom, ona reflektuje ideologiju društva, ali i arhitekte – autora. U tom procesu uspostavlja se model kako arhitekta tematizuje svoj vlastiti rad i svoj gest, kako konstruiše svoj zadatak, jer arhitektura pre svega egzistira na razini ideja, a tek onda materijalnog.

Zašto heuristička igra?

Sinonimi za Heuristic – edžamining, interested, interrogative, probing, prying, questioning, searching, analytical, catechistic, doubtful, fact-finding, inquisitive investigative, investigatory, nosy, outuard-looking, quizzical, Socratic, speculative, studious

Heuristikom se u antičkoj Grčkoj nazivala umetnost rešavanja problema. Danas, ona predstavlja značajnu osnovu kompjuterskog rešavanja problema i pokušaja stvaranja veštačke inteligencije. U arhitekturi, ona se upotrebljava u nešto slobodnijem značenju, kao prilaz rešavanju problema koji nije isključivo kreativan niti isključivo racionalan, već oboje.

Proces projektovanja je uporna igra, baš kako bismo je danas nazvali, pronalazačka, heuristička. Kao i u svakoj igri, odgovori se često nude i pre nego što su problemi bili svesno postavljeni.

Natalija Bogdanović (Kragujevac, 1988.) Završila je osnovne i master akademske studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Student je treće godine doktorskih akademskih studija, studijski program Arhitektura i urbanizam, na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu pod mentorstvom profesora Radivoja Dinulovića.

Od 2014. godine radi kao asistent na Filološko – umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na Katedri za unutrašnju arhitekturu i industrijski dizajn. Od 2015. godine angažovana je i na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu.Učestvovala je na više nacionalnih i internacionalnih izložbi, konkursa i radionica. Kao član autorskog tima Nacionalne studenske sekcije, učestvovala je na Praškom kvadrijenalu 2015, na kome su srpski umetnici nagređeni “Zlatnom medaljom za uspostavljenje dijaloga”. Pored naučno – istraživačkog rada, paralelno se bavi arhitektonskim projektovanjem, dizajnom enterijera kao i različitim formatima umetničkih projekata: fotografija, grafički dizajn, ilustracija.

Jedan je od osnivača strukovnog udruženja “URBANIUM” – Centra za istraživanje i održivi razvoj arhitekture i urbanizma u Kragujevcu, gde je u januaru 2017. imenovana za predsednika udruženja.

Aleksa Đurić (Kragujevac, 1988.) Oduvek zainteresovan za umetnost i dizajn, Aleksa Đurić upisuje arhitekturu na Neu Jersey Institute of Technology, u SAD-u, gde je i proveo petnaest godina života. Njegovi radovi često su bili nagrađivani u školi i na konkursima. Poslednji semestar studija završava u Firenci na Florence Institute of Design International. Diplomira 2012. godine i stiče zvanje master inženjer arhitekture, kao nosilac nekoliko priznanja od kojih izdvaja: medalju škole arhitekture za studenta generacije i medalju CUM LAUDE koju dodeljuje Unverzitet najboljim studentima.

Nakon završetka školovanja vraća se u Srbiju gde nastavlja da se bavi arhitektonskom praksom i upisuje master akademske studije grafičkog dizajna na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (gde je diplomirao u julu 2015. godine). U toku studija započinje prvu start-up kompaniju koja se bavi industrijskim i grafičkim dizajnom. Sada, kao nedavno diplomirani arhitekta i grafički dizajner živi u Kragujevcu, gde sarađuje na različitim projektima sa arhitektom Natalijom Bogdanović i razvija svoja interesovanja iz oblasti umetnosti, filozofije, arhitekture i dizajna.

Od oktobra 2016. godine student je doktorskih akademskih studija na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu na smeru Arhitektura. Jedan je od osnivača strukovnog udruženja “URBANIUM” – Centra za istraživanje i održivi razvoj arhitekture i urbanizma u Kragujevcu.